Header Image

Zbigniew Burzyński

Prezydent Kutna

Urodzony w 1952 r., prezydent Kutna od 2002 r., absolwent telekomunikacji na Politechnice Warszawskiej oraz podyplomowych studiów marketingu i zarządzania. Od 1978 do 2002 r. związany zawodowo z ZPR „Miflex” w Kutnie, gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. techniki i rozwoju oraz dyrektora handlowego. W latach 1995 – 1998 był wiceprezydentem Kutna, a w 1998 pełnił przez kilka miesięcy obowiązki prezydenta miasta. W latach 1998-2002 był radnym Rady Miejskiej w Kutnie, a 2002 roku pierwszy raz wygrał wybory bezpośrednie na prezydenta miasta. Od tego momentu nieprzerwanie pełni tę funkcję 18-ty rok z rzędu.

Close
loading...