Header Image

Waldemar Misko

Burmistrzem Karlina

Waldemar Misko jest burmistrzem Karlina od 1993 roku. Od początku urzędowania postawił na rozwój gminy oraz współpracę i współdziałanie na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym.  Inicjował i kieruje Konwentem Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego, Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ściągnął do Karlina i aktywnie działał we władzach krajowych SOS Wioski Dziecięce, aktywnie uczestniczy w działaniach Euroregionu Pomerania,  doprowadził do przejęcia od powiatu szkoły średniej i jej rozbudowy, aktywnie wspiera rozwój oferty kulturalnej i sportowo rekreacyjnej dla każdej grupy wiekowej mieszkańców, we współdziałaniu z lokalnymi przedsiębiorcami buduje mieszkania na wynajem.

 

Close
loading...