Header Image

Szmich Karol

prezes zarządu i współwłaściciel Delia Cosmetics

Z jednej strony elektronika , telekomunikacja, controlling; z drugiej piękno, troska i pielęgnacja… Trudno o pojęcia bardziej od siebie odległe, a jednak Ł ączy je skromna osoba Karola Szmicha – współwłaściciela i prezesa grupy Delia Cosmetics.

Wykształcenie techniczne zdobyte na Politechnice Łódzkiej oraz doświadczenie w zarządzaniu łańcuchem dostaw zebrane w firmie konsultingowej Accenture okazały się nie zwykle cenne na stanowisku Dyrektora Operacyjnego rodzinnej firmy kosmetycznej, które objął w 2008 roku. Początkowo jako szef zaopatrzenia, logistyki, produkcji i IT, z czasem poszerzył zakres swoich obowiązków o nadzorowanie dział ów sprzedaży w Polsce i eksportu ci. 2 krotny wzrost obrotów oraz rozbudowa sieci dystrybucji aż w 79 krajach na kilku kontynentach dowodzą, że nie minął się z powołaniem.

Choć o d 2015 zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu Delia Cosmetics, nadal jest zaangażowany w bieżącą działalność operacyjną spółki, uczestniczy w spotkaniach sprzedażowych i marketingowych oraz buduje w pracownikach przekonanie, że każdy dobry pomysł wart jest realizacji. Kontynuuje również charytatywną działalność firmy w spiera lokalne społeczności, dba o wysokie standardy pracy, bierze u dział w wydarzeniach w regionie, a część dochodu z flagowych produktów przeznacza na nieuleczalnie chorych podopiecznych fundacji Gajusz.

Prywatnie fan podróży i nowoczesnych technologii oraz tata radosnej dwójki , którą wspólnie z kochającą żoną wychowuje w duchu bliskości i samodzielności.

Close
loading...