Header Image

Robert Kazimierski

Menedżer, Ekspert ds. komercjalizacji, zarządzania

Twórca pierwszej na świecie metodyki komercjalizacji. Menedżer, przedsiębiorca, wykładowca akademicki, ekspert ds. komercjalizacji, zarządzania zmianą, zarządzania marketingowego, zarządzania strategicznego, zarządzania komunikacją. Twórca innowacyjnych projektów biznesowych z zakresu m.in. handlu, technologii, mediów, reklamy, energetyki. Szkoli biznesowo przedstawicieli wielu sektorów i branż i zawodów, Były dziennikarz, producent telewizyjny, menadżer mediów.

Close
loading...