Header Image

Rafał Kunaszyk

Prezes oddziału małopolskiego Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Współwłaściciel firm rodzinnych Eurokreator s.c. i Eurokreator T&C, Przewodniczący Komisji Kompetencyjnej Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, ekspert ds. edukacji, rynku pracy, trener i doradca zarządzania, zajmuje się rozwojem kompetencji i kwalifikacji. Trener w zakresie komunikacji, kreatywności, partnerstw, rozwoju projektów innowacyjnych, współpracy biznes-nauka, członek Rady Fundatorów i Rady Programowej Klastra Life-Science, ekspert Fundacji Platforma Przemysłów Przyszłości.

Close
loading...