Header Image

prof. dr hab. inż. Rafał Dańko

Profesor, prorektor ds. studenckich AGH w Krakowie

Profesor, prorektor ds. studenckich AGH w Krakowie, wcześniej dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH. Specjalista w zakresie technologii odlewniczych, technologii addytywnych ze szczególnym naciskiem na zagadnienia teorii, konstrukcji i pomiarów maszyn i urządzeń oraz  tematyki szeroko rozumianej ochrony środowiska w przemyśle.

Aktualnie wiceprezydent Światowej Organizacji Odlewniczej i wiceprezes Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.

Close
loading...