Header Image

prof. Mariusz Hetmańczyk

Profesor Politechniki Śląskiej, Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą FPPP

Profesor Politechniki Śląskiej oraz Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, odpowiedzialny za zarządzanie grupą Ekspertów FPPP w obszarze dziedzin Przemysłu 4.0/5.0. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu automatyki i robotyki, sterowania, mechatroniki, diagnostyki przemysłowej oraz predykcji układów technicznych bazującej na metodach grafowych.

Autor oraz współautor ponad 120 publikacji naukowych. Współautor 5 patentów przyznanych przez UPRP oraz jednego patentu europejskiego. Współautor 16 wdrożeń przemysłowych (w tym innowacyjnych maszyn, linii technologicznych oraz stanowisk do kontroli jakości). Uczestnik 12 staży przemysłowych w zakresie zautomatyzowanej produkcji oraz Przemysłu 4.0. Certyfikowany audytor oraz trener ADMA. Od 2007 roku związany z różnymi branżami przemysłowymi w zakresie projektowania, wdrożeń, projektów naukowo-badawczych oraz szkoleń inżynierskich.

Close
loading...