Header Image

prof. dr hab. n. med. Piotr Fiedor

Nauczyciel akademicki na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wieloletni Ekspert realizujący projekty w międzynarodowych programach Komisji Europejskiej, zaangażowany w działalność kliniczną obejmującą Choroby Rzadkie i Medycynę Personalizowaną oraz opracowanie strategii wdrożeniowej w krajach członkowskich UE. Wieloletnie doświadczenie w obszarze badawczo-rozwojowym i innowacyjnym w odniesieniu do Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, które pozwoliło skutecznie realizować projekty przede wszystkim dla KIS 1, 4 i 10. Odbyte staże zagraniczne w USA umożliwiły po raz pierwszy w Polsce na skuteczne wdrożenie kliniczne auto i allo-transplantacji izolowanych wysp trzustkowych chorym z cukrzycą typu I, jak również na wdrożenie innowacyjnych terapii w onkologii transplantacyjnej. Doświadczenie w zarządzaniu publicznymi jednostkami i grupami badawczymi w zakresie badań rozwojowych i innowacji zostało wykorzystane w strukturach europejskich do pracy jako Ekspert w Europejskiej Agencji Leków oraz prowadzeniu badań klinicznych w tym dla produktów leczniczych ATMP HE Fazy I. Praca zawodowa została uhonorowana licznymi nagrodami JM Rektora WUM oraz odznaczeniami między innymi: Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal za Zasługi dla Diecezji Pelplińskiej nadany przez Biskupa J. B. Szlagę. Wynikiem prowadzonych prac badawczych są publikacje naukowe (>200) o zasięgu i oddziaływaniu międzynarodowym IF, patenty, książki i rozdziały oraz wystąpienia międzynarodowe na zaproszenie, które dotyczą badań rozwojowych i oryginalnych rozwiązań innowacyjnych włączając opublikowane wyniki badań klinicznych.

Close
loading...