Header Image

Piotr Wójcik

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej w AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
Piotr Wójcik - AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Autor artykułów nt. zagadnień prawnych związanych z umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Specjalizuje się w problemach ryzyka odpowiedzialności ponoszonej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Brał udział w pracach legislacyjnych, m.in. w zakresie nowelizacji przepisów ubezpieczeniowych kodeksu cywilnego, implementacji Dyrektywy Ekologicznej 2004/35/EU oraz Konwencji Bazylejskiej (kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów). W latach 2015-2016 odpowiedzialny za globalny portfel ryzyk OC Grupy AXA w AGPC w Paryżu. Studiował fizykę i prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Poprzednio przez 10 lat na podobnym stanowisku w Gerling Polska.

Close
loading...