Header Image

Piotr Bieżuński

Prezes Zarządu, Nobili Partners

Menedżer i ekspert z 20-letnim stażem w obszarze doradztwa strategicznego i transakcyjnego, relacji inwestorskich, komunikacji korporacyjnej oraz compliance. Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu w firmach strategii wykorzystujących synergie z ich działań w czterech obszarach: finansów, komunikacji, prawa i marketingu korporacyjnego. Współwłaściciel i partner w NOBILI PARTNERS Sp. z o.o. Poza stałą współpracą spółek doradca w ponad stu projektach (m.in. IPO, SPO, emisja długu, fuzje i przejęcia, sprzedaż firmy oraz obrona przed wrogim przejęciem). W początkach kariery zawodowej jako pracownik Urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) m.in. nadzorował spółki publiczne oraz odpowiadał za projekty związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Jako legislator współtworzył przepisy prawa, m.in. Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (regulujące tzw. raportowanie bieżące i okresowe spółek giełdowych). Następnie menedżer w spółkach publicznych i prywatnych. Autor artykułów i opracowań eksperckich. Inicjator i koordynator badań i opracowań dotyczących marek korporacyjnych, relacji inwestorskich oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Close
loading...