Header Image

Paweł Rataj

Radca prawny

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, złożył egzamin sędziowski (1993) oraz radcowski (1994) . Prowadzi w Krakowie od ponad 20 lat własną kancelarię radcowską Problematyką sukcesji w firmach rodzinnych w Polsce zajmuje się od 2010 roku. Współautor licznych publikacji poświęconych problematyce prawnej w sukcesji,  w tym referatów naukowych na konferencjach naukowych firm rodzinnych  organizowanych przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi (2011-2019).  Współautor pierwszego w Polsce „Przewodnika po sukcesji w firmie rodzinnej. Kompendium wiedzy” (2014) a także  raportu prawnego dla dziennika „Rzeczpospolita” pt. „Jak z sukcesem przeprowadzić sukcesję” (2018). Brał aktywny udział jako ekspert strony społecznej w pracach ustawodawczych nad projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Współorganizator licznych konferencji i seminariów dla środowiska polskich przedsiębiorców. Jako prezes zarządu spółki „Doradztwo Sukcesyjne” współorganizował pierwszą w Polsce międzynarodową konferencję naukową poświęconą wyzwaniom sukcesji (Kraków, 2012)   oraz przeprowadził wespół z doradcą sukcesyjnym Łukaszem Martyńcem szkolenia dla środowiska radców prawnych (2015-2019). Jako doradca sukcesyjny  uczestniczył w charakterze panelisty na kongresach małych i średnich przedsiębiorstw w Katowicach (2015, 2018)  oraz na forum przemysłowym w Karpaczu (2019) . Od 2012 roku jest członkiem stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych a od 2015 roku Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Z powodzeniem uczestniczył jako ekspert do spraw sukcesji  w ramach projektu Firmy Rodzinne II  oraz jako radca prawny w procesach sukcesyjnych w kilkunastu polskich firm rodzinnych.

Close
loading...