Header Image

Paweł Nowak

Dyrektor Działu Zarządzania Wiedzą w Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Ekspert w zakresie wystąpień publicznych, komunikacji interpersonalnej, projektowania procesów rozwojowych i działalności edukacyjnej. Posiada duże doświadczenie w zakresie zarządzania zespołami eksperckimi. W latach 2012-2019 Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców. W latach 2019-2020 Członek Zarządu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości bezpośrednio koordynujący pracę podległych zespołów w zakresie wdrożenia platformy e-learningowej oraz organizację Regionalnych Rad Przemysłu Przyszłości. Od 2021 r. pełni rolę Dyrektora Działu Zarządzania Wiedzą w FPPP, oraz nadzorując pracę grupy ekspertów Fundacji, która liczy ponad 100 osób. Współtwórca inicjatywy Hub Edukacji 4.0 we Wrocławiu.

Close
loading...