Header Image

Paweł Edward Brzeziński

Fundator Fundacji Madame Chromatique

Wieloletnie doświadczanie w obszarze pozyskiwania i obsługi nowych klientów pozwoliło mi na zbudowanie szerokiej listy kontaktów. Opracowywanie oraz wdrażanie standardów i narzędzi w celu realizacji i zarządzania złożonymi projektami sprzedażowymi, realizacji spójnej polityki zarządzania kontaktami, z uwzględnieniem zróżnicowania pod względem specyfiki produktów, wielokulturowości oraz strategii i misji firmy. Strategiczne myślenie pozwoliło mi na przewidywanie potrzeb organizacji poprzez koordynowanie projektów dotyczących poszukiwania nowych rynków, kreowania a nawet tworzenie nowych produktów i usług niezbędnych do rozwoju i wzrostu firmy.

Od 1997-do dziś założyciel i współtwórca razem z żoną Wiolettą firmy z branży eventowo-cateringowej. Marki: Obiady Mamuni, Hello Pasta, Happy Pizza, Your Catering Group, Happy Mix Food. Doświadczenie eventowe w organizacji nawet najbardziej złożonych projektów zostało przekierowane na rynek sztuki i powstanie marki Madame Chromatique. Dalej powstaje Fundacja której fundatorem zostaje Paweł Edward Brzeziński. Kilka ostatnich lat, włącznie z pandemią to liczne wyjątkowe eventy artystyczne: wenisaże wystawy połączone z pokazami mody, choreografią taneczna i muzyką na żywo. Dalej poszły art. promocje miejsc i inne działaniami około sztuki. Wszystko w celu propagowanie sztuki dla polskiego społeczeństwa. Obecne działania oscylują wokół wsparcie ukraińskich Artystów i samej Ukrain w dążeniu do Europy. www.uadirectioneu.com.

Close
loading...