Header Image

Michał Rożek

Prezes Zarządu Rożek Brokers Group

Od ponad 10 lat zarządzający w biznesach i inwestycjach rodziny Rożek w tym Prezes Zarządu Rożek Brokers Group Sp. z o.o., brokera ubezpieczeniowego od 30 lat zajmującego się plasowaniem specjalistycznych ryzyk korporacyjnych.

Sukcesor i nestor dla kolejnego pokolenia, zarządca sukcesyjny firmy Zakole Wiaru Bernard Rożek.

Twórca, jeden z fundatorów i Prezes Zarządu Rożek Fundacja Rodzinna.

Wcześniej przez kilkanaście lat underwriter ryzyk przemysłowych i zawodowych w zakresie odpowiedzialności cywilnej oraz dyrektor regionalny w Gerling Polska i AXA. W latach 1999-2004 odpowiedzialny za planowanie strategiczne, wdrażanie i zarządzanie funduszami UE na poziomie regionu. Wykształcenie prawnicze i ekonomiczne.

Close
loading...