Header Image

Michał Paradowski

Wiceprezes 4Results

W 4Results odpowiada za obszar usług doskonalenia sprzedaży i marketingu. Poza rozwojem oferty zarządza również projektami. Jego zadaniem jest udzielenie Klientom możliwie pełnego wsparcia w jednym z najważniejszych obszarów ich działalności – sprzedaży i marketingu. Angażuje się na poziomie strategii, z czego wynikają konkretne zalecenia i działania dla wszystkich poziomów organizacji. Kształtuje m.in. strategie w oparciu o podejście „Focus on Core”. Zależnie od sytuacji Klienta działa  w zakresie szerokim, strategicznym  lub koncentruję się na wyselekcjonowanych zagadnieniach, które wymagają usprawnienia lub zmiany.

Close
loading...