Header Image

Michał Nowakowski

Wiceprezes Fundacji w Klimacie

Wiceprezes Fundacji w Klimacie, lider rozwoju oprogramowania w projekcie „Mikropoświadczenia – pilotaż nowego rozwiązania wspierającego uczenie się przez całe życie” w Instytucie Badań Edukacyjnych. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, studiował na Universidad da Coruna (Hiszpania). Specjalizuje się w rozwoju kompetencji w miejscu pracy, mikropoświadczeń i wykorzystaniu nowych technologii w edukacji. Obecnie rozwija pierwszy polski system do wydawania odznak cyfrowych w standardzie Open Badges (Odznaka+). Pracował jako menadżer i ekspert w wielu projektach krajowych i międzynarodowych. Członek Rady Programowej Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju, Ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości oraz Zespołu ds. mikrokwalifikacji w obszarze szkolnictwa wyższego Ministra Edukacji i Nauki. Od początku powstania Porozumienia Wodorowego pod przewodnictwem Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Polsce prowadzi zespół dotyczący organizacji i prowadzenia programu certyfikowanych szkoleń i kursów branżowych oraz systemu certyfikacji kompetencji w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji instalacji. W 2022 został wyróżniony przez Ministra Klimatu i Środowiska za wkład w rozwój gospodarki wodorowej w Polsce. Od 10 lat prowadzi szkolenia nt. zarządzania, przywództwa i motywacji w miejscu pracy. Mówi biegle po hiszpańsku. Prywatnie interesuje się teorią gier, archeologią i fizyką teoretyczną.

Close
loading...