Header Image

Mariola Grodnicka, MBA

Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego

Absolwentka studiów MBA dla Finansistów na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od ponad 20 lat doradza przedsiębiorcom w efektywnym korzystaniu z funduszy europejskich oraz innych zewnętrznych form finansowania działalności. Bezpośrednio uczestniczyła w procesie ubiegania się o dotacje i realizacji ponad 300 projektów inwestycyjnych, doradczych i szkoleniowych, których odbiorcami byli przede wszystkim przedsiębiorcy, a także JST i organizacje pozarządowe. Koordynato projektu Lokalne Centra Kompetencji dla Rozwoju Firm Rodzinnych. Bogate doświadczenie to także wynik wieloletniej współpracy z instytucjami aktywnie zaangażowanymi w rozwój przedsiębiorczości w Polsce, takimi jak: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości z Poznania, Regionalna Izba Gospodarcza – Łódź, Centrum Wspierania Biznesu w Płocku. Obecnie Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. oraz Media ARRK Sp. z o.o. Prowadzi liczne konferencje, seminaria i programy o tematyce gospodarczej oraz jest autorem wielu publikacji m. in. na temat praktycznych aspektów korzystania ze środków unijnych oraz innych istotnych zagadnień dotyczących wsparcia przedsiębiorczości w Polsce.

Close
loading...