Header Image

Marcin Krzemiński

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza

Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria Prawnicza

Instytut Wycen Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II na kierunkach prawo (2006) oraz prawo kanoniczne (2005). Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zawód radcy prawnego wykonuje od 2011 r. (numer wpisu WA-8127). Pierwsze doświadczenie zdobywał od 2005 r. w jednej z największych kancelarii w Lublinie, świadcząc pomoc prawną na rzecz syndyków prowadzących postępowania upadłościowe w Lublinie, a następnie wraz z otwarciem własnej kancelarii w Warszawie, obsługiwał postępowania upadłościowe prowadzone głównie w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie. Wraz ze zmianami ustawodawczymi w wykonywaniu zawodu syndyka, po pozytywnym złożeniu egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dnia 13 maja 2010 r. uzyskał licencję syndyka nr 146 (obecnie licencja doradcy restrukturyzacyjnego). Specjalizuje się w postępowaniach upadłościowych, likwidacyjnych, egzekucyjnych oraz restrukturyzacjach podmiotów gospodarczych oraz w prawie spółek i umów handlowych.

Współzałożyciel Instytutu Wycen Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oraz firmy consultingowej Bankruptcy Investment zajmującej się doradztwem w nabywaniu aktywów zagrożonych (distressed assets). Współuczestniczy w merytorycznych pracach nad tworzeniem systemu informatycznego obsługującego kancelarie syndyków i postępowania upadłościowe Syndyk.iT. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych oraz postępowań upadłościowych świadcząc pomoc prawną wierzycielom, dłużnikom oraz syndykom. Posiada duże doświadczenie procesowe w sprawach gospodarczych oraz w postępowaniach upadłościowych. Pełnił funkcję syndyka, zarządcy i nadzorcy w kilkuset postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym również prowadząc przedsiębiorstwa upadłych po ogłoszeniu upadłości. Posiada doświadczenie w branży hotelarskiej (syndyk Regent Warsaw Hotel, regent- warsaw.com) budowlanej (syndyk SRB Polska sp. z o.o.), odzieżowej (syndyk New Look Polska sp. z o.o.) czy medycznej (syndyk Sankowski i syn sp. z o.o.). Ekspert i prelegent w szkoleniach organizowanych przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, Pkręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, Akademię Leona Koźmińskiego, Instytutu Allehandra, Presspublicę sp. z o.o., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Close
loading...