Header Image

Maciej Panek

Prezes Zarządu Panek S.A. 

Maciej Panek, Prezes Zarządu i właściciel PANEK S.A., inicjator UAB PANEK na Litwie i PANEK Mobility S.R.O w Czechach. Ukończył inwestycje kapitałowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz marketing i zarządzanie na Politechnice Wrocławskiej. Wiele rozwiązań biznesowych i inspiracji czerpie z obserwowania świata. Przenosi na grunt polski zagraniczne wzorce, które znajduje podczas licznych, dalekich podróży. Czynnie zajmuje się fotografią, komponuje muzykę filmową, uprawia bieganie. Pasjonuje się coachingiem i rozwojem osobistym. W grudniu 2016 roku uzyskał dyplom European Mentoring & Coaching Council stając się certyfikowanym Mentorem.

W 2017 roku zarządzana przez niego spółka powoła do życia nową usługę, PANEK CarSharing, czyli system wynajmowania samochodów za pomocą telefonu komórkowego na minuty i kilometry. Nowy projekt szybko zyskał rozgłos i spowodował, że Maciej Panek poszerzył swoją wiedzę i zainteresowania o branżę IT i tematy związane z nowymi technologiami w biznesie. PANEK CarSharing to obecnie największy system wynajmowania samochodów na minuty w Warszawie i Lublinie, w 2019 roku planowana jest ekspansja ogólnopolska.

Close
loading...