Header Image

Łukasz Bilski

Prezes Centrum Innowacji Gospodarczych i Technologii

Prezes Centrum Innowacji Gospodarczych i Technologii, rodzinnej firmy non-profit pełniącej rolę Instytucji Otoczenia Biznesu, Prezes Świętokrzyskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Wspólnik Zarządzający Business Horizon Office w Kielcach, Ekspert ds. finansowania i wdrażania innowacji międzysektorowych Fundacji Centrum Europy Lokalnej.

Doradca ds. innowacji oraz dostępności, mentor i trener biznesu, multiprzedsiębiorca, skupiający swoją działalność na terenie Polski Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem województwa świętokrzyskiego.

Menadżer z ponad szesnastoletnim doświadczeniem w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków z UE, wsparcia w rozwoju MŚP i wdrażania na rynek innowacji, implementacji uniwersalnego projektowania oraz współpracy nauki z biznesem. Specjalizuje się w dziedzinach związanych z dostępnością, technologiami omnimedycznymi, biogospodarką oraz transformacją cyfrową, w tym przemysłem 4.0 i 5.0. Na co dzień zajmuje się rozwojem relacji na linii BIZNES-NAUKA-JST-NGO, efektywnie szukając wspólnych celów i możliwości współpracy międzysektorowej oraz promując transfer wiedzy i technologii. Aktywnie zaangażowany w proces powstawania nowych firm ze szczególnym uwzględnieniem startupów oraz przedsiębiorstw ekonomii społecznej.

Jako wspólnik 7 przedsiębiorstw na różnym etapie rozwoju, aktualnie współpracuje z licznymi firmami w zakresie pozyskiwania finansowania na ciekawe pomysły biznesowe oraz wdrożenia innowacyjnych produktów i usług na rynek.

Close
loading...