Header Image

Karolina Studniarek

Relationship Manager w Zespole Relacji z Klientami, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Specjalista z kilkunastoletnim doświadczeniem w instytucjach rynku kapitałowego zarówno po stronie zespołów pracujących nad przygotowywaniem ofert publicznych (ECM), jak i po stronie prac regulatora. Posiada gruntowną wiedzę w zakresie transakcji rynku kapitałowego w tym: IPO, SPO, ABB oraz realizacji wezwań na rynku publicznym, a kilkuletnie doświadczenie zdobywała w Departamencie Rynków Kapitałowych Domu Maklerskiego mBanku. Ponadto w trakcie pracy w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego uczestniczyła w pracach administracyjnych związanych z procesem wprowadzania spółek do obrotu giełdowego, jak również wspomagała proces implementacji aktów prawnych odnoszących się do funkcjonowania rynku publicznego zgodnie z przepisami Dyrektyw Unijnych.

Karolina Studniarek jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także ukończyła The Swedish Institute Management Programme Norther Europe 2016. Ponadto kwalifikacje zawodowe rozwijała również poprzez studia podyplomowe z zakresu metod wyceny spółki kapitałowej (Szkoła Główna Handlowa) oraz z tematyki ESG – Cele zrównoważonego rozwoju w strategii firmy (Akademia Leona Koźmińskiego).

Close
loading...