Header Image

Jerzy Śledziewski

Wiceprezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska

Wiceprezes Zarządu Banku, Obszar Bankowości Korporacyjnej, Obszar Bankowości MŚP. Nadzoruje Obszar Bankowości Korporacyjnej, w tym Pion Sieci Sprzedaży, Pion Przedsiębiorstw Międzynarodowych, Dużych Przedsiębiorstw Polskich oraz Sektora Publicznego i Instytucji, Departament Decyzji Kredytowych Bankowości Korporacyjnej, Pion Rozwoju Biznesu i Organizacji, Pion Finansowania Specjalistycznego, Pion Cash Management, Biuro Inwestycji Kapitałowych, Departament Leasingu, Departament Agro Bankowości Korporacyjnej oraz Obszar Bankowości MŚP, w tym Pion Zarządzania Siecią Sprzedaży MSP, Pion Rozwoju Produktów, Procesów i Strategii Segmentu MŚP oraz Departament Analiz i Decyzji Kredytowych MŚP.
Absolwent Politechniki Warszawskiej i Podyplomowych Studiów Menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej, a także Advance Management Program – IESE Business School University of Navarra.

Karierę zawodową w bankowości rozpoczął w Citibank Poland S.A. w 1998 roku w obszarze  Bankowości Przedsiębiorstw (Emerging Local Corporates).  Po połączeniu Citibank z Bankiem Handlowym  w latach 2001 – 2003 sprawował funkcję Krajowego Dyrektora Biura Rozwoju Sprzedaży w Banku Handlowym S.A., a następnie od 2003 do stycznia 2005 r. dyrektora Departamentu Sprzedaży w Pionie Bankowości Przedsiębiorstw. Od 2002 r. do stycznia 2005 r. członek Rady Nadzorczej Handlowy Leasing S.A. Od lutego 2005 r. do grudnia 2008 r. prezes Zarządu Handlowy Leasing oraz dyrektor Zarządzający Departamentu Finansowania Aktywów w Banku Handlowym S.A. Od stycznia 2009 r. pracował w Kredyt Banku S.A. na stanowisku dyrektora Zarządzającego Departamentu Bankowości Przedsiębiorstw. Od maja 2011 r. do początku 2013 r. (do momentu połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A.) był wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za obszar Bankowości Przedsiębiorstw obsługujący klientów MSP i Korporacyjnych w Kredyt Banku. W okresie pracy w Kredyt Banku S.A. był członkiem (a później przewodniczącym) Rady Nadzorczej Kredyt Lease, członkiem Rady Nadzorczej KBC Autolease Polska oraz członkiem Komitetu Kredytowego Banku. Od lipca 2013 r. do lutego 2014 r. był dyrektorem Departamentu Bankowości Korporacyjnej Region Centrum w Banku Zachodnim WBK S.A. Od marca 2014 r. do lipca 2016 r. pełnił funkcję dyrektora Obszaru Strategii Sprzedażowej i Sprzedaży Produktów w Pionie Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej w BZ WBK S.A. Ponadto, był członkiem Rady Nadzorczej BZ WBK Lease S.A. i BZ WBK Leasing S.A., Rady Nadzorczej BZ WBK Faktor, Komitetu Kredytowego Banku, Forum Polityki Kredytowej oraz Forum Marketingowego w BZ WBK S.A. Od sierpnia 2016 pełni funkcje Wiceprezesa Banku BGŻ BNP Paribas S.A. odpowiedzialnego za obszar Bankowości Korporacyjnej, a od kwietnia 2018 odpowiada również za Obszar Bankowości MŚP. Obecnie członek Rady Nadzorczej BGŻ BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o. oraz członek Rady Nadzorczej Arval Service Lease Sp. z o.o.

Pan Jerzy Śledziewski spełnia wymogi Art. 22aa Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (z późn. zm.).

Close
loading...