Header Image

Janusz Szewczuk

Ekspert Związek Miast Polskich, ekspert kluczowy ds. współpracy z samorządem

Praktyk samorządowy, ekspert Związku Miast Polskich, W latach dziewięćdziesiątych sprawował funkcje kierownicze w instytucjach publicznych odpowiadając za zarządzanie rozwojem, kierował wdrożeniem w polskich warunkach nowych instrumentów zarządzania i nowych programów rozwoju, tj: szczeciński inkubator przedsiębiorczości (SCP); szczeciński portal informacyjny; wykorzystanie GIS w zarządzaniu Szczecinem; procedury i narzędzia wieloletniego planowania inwestycji publicznych w Szczecinie (WPI); opracowanie międzynarodowej oceny ratingowej (Standars & Poors; FITCH) Szczecina. Były radny i członek Zarządu Miasta Szczecina, członek zarządu i wiceprezes Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście, dyrektor ds. rozwoju programu LGPP – USAID, specjalista rozwoju instytucjonalnego i rozwoju zasobów ludzkich programu Banku Światowego Rozwój Obszarów Wiejskich. Jako kierownik projektów i konsultant asystował lokalnym samorządom w Polsce na Łotwie, Słowacji, Bułgarii, Węgrzech, Rumuni, Mołdowie, Ukrainie, Kazachstanie, Albanii, Gruzji, przy planowaniu i zarządzaniu strategicznym, współpracy regionalnej i rozwoju instytucjonalnym. Prelegent konferencji poświęconych rozwojowi lokalnemu. Trener i kierownik krajowych i międzynarodowych projektów szkoleniowych. Obywatel honorowy miasta Tbilisi gdzie przez ostatnie lata prowadzi projekty z udziałem miast polskich.

Close
loading...