Header Image

Jan Filip Staniłko

Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii
Jan Filip Staniłko - Ministerstwo Rozwoju

Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ, oraz studiów doktoranckich z nauk ekonomicznych Akademii Leona Koźmińskiego. Publikował na łamach m.in. „Rzeczpospolitej” oraz „Forbes”. Ekspert w dziedzinie zarządzania rozwojem nowych produktów, polityki przemysłowej oraz ekonomii politycznej.

W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii kieruje sprawami związanymi z Polityką Innowacyjności, Polityką Przemysłową, Regulacjami Przemysłowymi, Zieloną Gospodarką oraz Gospodarką Cyrkularną. Obecnie koncentruje się na utworzeniu Platformy Przemysłu Przyszłości, Polityce Zakupowej, oraz aktualizacji Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki – Strategia Produktywności.

Przed objęciem stanowiska w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, pełnił m.in. funkcję członka zarządu Instytutu Sobieskiego, był członkiem redakcji dwumiesięcznika „Arcana”, Dyrektorem Programu Industrializacja 3.0 w Warszawskim Instytucie Studiów Ekonomicznych, a także prezesem Instytutu Studiów Przemysłowych. W latach 2011-2013 był głównym organizatorem Kongresu Polska Wielki Projekt. Współpracował z „Polskim Forum Obywatelskim”.

Close
loading...