Header Image

Grzegorz Płatek

Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w MRiT

Dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Absolwent prawa oraz politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od ponad 10 lat zajmuje się zawodowo legislacją, m.in. brał udział w pracach nad pakietem ustaw dotyczących deregulacji dostępu do zawodów, prowadził również prace nad dwiema ustawami o innowacyjności. Od marca 2018 r. – zastępca dyrektora, a od marca 2019 r. dyrektor departamentu. Odpowiadał m.in. za prace nad Pakietem Przyjazne Prawo, ustawę o Małym ZUS+ czy ustawę o fundacji rodzinnej, a także – w okresie pandemii –  koordynację prac legislacyjnych w zakresie wsparcia przedsiębiorców i rynku pracy.

Close
loading...