Header Image

Dr Stanisław Han

Założyciel i Prezes Zarządu PPF Hasco-Lek S.A.
dr Stanisław Han hasco Lek

Biznesmen z tytułem doktora nauk biologicznych. Firmę PPF Hasco-Lek S.A. założył w 1984 roku, po uzyskaniu dyplomu Wydziału Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu. Początkowo działalność przedsiębiorstwa ograniczała się do produkcji kosmetyków, aby na początku lat 90, po zmianach prawa gospodarczego w Polsce, skoncentrować się na wytwarzaniu farmaceutyków. Od tego czasu, Prezes Stanisław Han, konsekwentnie rozwija działalność biznesową, rozszerzając rodzinę spółek z Grupy HASCO. W ostatnim czasie powiększyła się ona o jedną z najnowocześniejszych placówek medycznych w Polsce –Vratislavia Medica Szpital im. Jana Pawła II we Wrocławiu.

Prezes Han dostrzega potrzebę ciągłej współpracy na linii nauka – biznes. Jest pomysłodawcą utworzenia i jednocześnie kierownikiem Zakładu Farmacji Przemysłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest także jednym z założycieli i Wiceprezesem Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Sprzętu Medycznego „Polfarmed” oraz członkiem Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Działalność biznesową stara się łączyć ze wspieraniem lokalnych inicjatyw o charakterze społecznym czy sportowym. Prezes Stanisław Han od lat angażuje się w przedsięwzięcia charytatywne. W 2006 roku, wspólnie z pracownikami stworzył Fundację „HASCO-LEK”, która pomaga chorym i potrzebującym dzieciom. Od 2014 roku jest członkiem Rady Nadzorczej spółki WKS Śląsk Wrocław S.A. 

Prywatnie miłośnik motoryzacji i zabytkowych samochodów.

Close
loading...