Header Image

dr Jan Golba

Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Jan Golba ur. 8.03.1955 r. zamieszkały w Muszynie. Żonaty (żona Maria z d. Kałucka). Dwoje dzieci (Justyna i Ewelina). Dr nauk prawnych w dyscyplinie prawo. Praca doktorska obroniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent UMCS w Lublinie – Wydział Prawa i Administracji. Absolwent Studium Zarządzania Strategicznego dla dyrektorów generalnych. Liczne kursy krajowe i zagraniczne (Austria, Francja) z zakresu: ekonomii, marketingu i zarządzania, turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego, zarządzania zasobami ludzkimi, administracji publicznej, stosowania technik decyzyjnych i negocjacji, stosowania aktywnych technik psychologicznych. Autor licznych (ok. 50 publikacji) opracowań i prac naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu: prawa, ekonomii, turystyki i uzdrowisk. Od 2001 r. – do chwili obecnej – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

Close
loading...