Header Image

dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz

Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej

Doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Autorka lub współautorka ponad 50 publikacji naukowych z zakresu zarządzania reputacją, innowacji, zarządzania w firmach rodzinnych, zarządzania kompetencjami wydanych w prestiżowych międzynarodowych wydawnictwach jak Taylor & Francis, Routledge, Nova Science Publishers, Social Sciences, PLOS One, E a M: Ekonomie a Management Sustainability, Energies, Management, Central and Eastern European Journal of Manageme,nt and Economics, Intercathedra, Business, Management and Economics Engineering i in., indeksowanych m.in. w bazach Scopus, Web of Science (H-INDEX=11, IF=20,942, publikacje w czasopismach z grupy Q1 oraz Top10% w Scopus), a także badań, ekspertyz oraz projektów badawczych, w tym finansowanych ze środków MEiN, NCBiR Członkini międzynarodowych stowarzyszeń naukowych i organizacji: American Management Association, EFMD – European Foundation for Management Development, EUA – European University Association, EWORA European Woman Rectors Association. Członkini Editor Board międzynarodowych czasopism Cultural Management: Science and Education i Security Forum. Członkini gremiów eksperckich odpowiedzialnych za strategiczny rozwój kraju i regionu.

Close
loading...