Header Image

Dariusz Kucharczyk

Manager ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju w BNP Paribas Bank Polska

Absolwent organizacji i zarzadzania na Wydziale Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku kariery związany z bankowością. Zaczynający jako doradca bankowy w BPH S.A., Rabobank Polska S.A. Od 1997 r. w Kredyt Banku S.A. (oraz w wyniku następstwa prawnego w BZ WBK S.A i Santander Bank Polska S.A) odpowiadający za nadzór sprzedaży w segmencie przedsiębiorstw a następnie za zarzadzanie produktami kredytowymi, w szczególności związanymi z programami unijnymi i krajowymi wspierającymi rozwój przedsiębiorców, z czego w okresie 04/2010-05/2013 jako Kierownik Zespołu Regulacji i Produktów Kredytowych oraz Projektów Unijnych. W BNP Paribas S.A. od 06.2020 r. Od 2004 r zaangażowany z ramienia banków w prace w grupach roboczych przy Związku Banków Polskich pracujących nad wykorzystaniem środków unijnych i budową krajowych programów wspierających przedsiębiorczość, uhonorowany Odznaką Honorową ZBP za zaangażowanie w prace nad wykorzystaniem środków unijnych służące rozwojowi sektora bankowego w Polsce.

Close
loading...