Header Image

Dariusz Dąbek

Kancelaria konsultignowa i prawno-patentowa Grantino

Pan Dariusz Dąbek jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studium prawa europejskiego prowadzonego przez Fundację Prawa Europejskiego w Warszawie pod naukowym i dydaktycznym patronatem Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych w Łodzi. Był stypendystą programu TEMPUS na Uniwersytecie Maastricht (Holandia). W roku 2020 uzyskał on uprawnienia rzecznika patentowego, wpisany jest na listę rzeczników patentowych przed Urząd Patentowy RP pod nr 3538.

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 17-letnie związane z opracowywaniem i realizacją projektów finansowanych ze źródeł Unii Europejskiej. Posiada także certyfikat zarządzania projektami Prince 2 na poziomie Practitioner, PM2 oraz trenera z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W roku 2014 ukończył podyplomowe studia z zakresu administrowania funduszami unijnymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od roku 2023 jest magistrem coachingu stylu życia, a studia te ukończył w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie.

Od listopada 2013 r. do marca 2016 r. pełnił funkcję Zastępcy Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, nadzorując i realizując przedsięwzięcia z zakresu rozwoju polskiego sektora kosmicznego, zasobów ludzkich i adaptacyjności kadr polskich przedsiębiorstw oraz promocji polskiej gospodarki w związku Wystawą Światową EXPO 2015 w Mediolanie.

W 2009 roku otrzymał tytuł Eurolidera w konkursie Ministra Rozwoju Regionalnego. Jest współautorem wielu projektów z zakresu innowacji, rozwoju przedsiębiorczości, edukacji, kształcenia kadr i promocji gospodarki oraz rozwoju turystyki. W 2009 roku projekt „Gmina Bieliny – Nasze Miejsce Mocy”, którego jest współautorem, uzyskał wyróżnienie specjalne europejskiego jury konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”, a w roku następnym projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, którym zarządzał, uzyskał zaszczytny tytuł „Najlepszej inwestycji w człowieka” w konkursie „Dobre Praktyki EFS 2010”.

Od 23 lat jest wykładowcą akademickim i trenerem szkoleń. Jako konsultant zewnętrzny, współpracował z wieloma instytucjami otoczenia biznesu.

Od 2016 r. prowadzi swoją kancelarię konsultingową.

Close
loading...