Header Image

Andrzej Barański

Prezes Herbewo International S.A.
Andrzej Barański - Herbewo

Po studiach matematycznych (UJ) oraz elektrotechnicznych (AGH), przez 6 lat pracował na Wydziale Elektrotechniki AGH, przez następne 12 lat prowadził własny warsztat mechaniki pojazdowej.

Do 1989 roku zajmował się działalnością opozycyjną, był współzałożycielem kilku organizacji politycznych, społecznych i zawodowych, w których do dnia dzisiejszego jest aktywnym członkiem.

W 1989 roku reaktywował rodzinną spółkę Herbewo International S.A., zmieniając profil jej działalności na handlowy a w kolejnych latach przekształcił rodowe kamienice w centrum biurowe.Stymulując ciągły rozwój swojej firmy, zapewnił jej ważne miejsce na mapie biznesowej Krakowa.

Close
loading...