Header Image

Andrzej Bańka

Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki UMWM

Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Ekonomista, manager, ekspert w zakresie zarządzania i marketingu.

Absolwent kierunku Gospodarka i Administracji Publiczna na Uniwersytecie  Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów menedżerskich typu MBA na Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Doświadczony lider w pracy na rzecz sektora prywatnego i publicznego, jak również korporacji międzynarodowych. Zrealizował wiele projektów doradczych w obszarze marketingu oraz finansów pełniąc rolę lidera zespołów zadaniowych. Autor oraz współautor wielu projektów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacji
z udziałem środków unijnych.

Koordynator prac związanych z wdrażaniem Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, w szczególności w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu. Aktywnie poszukuje nowych obszarów do wdrażania innowacji w gospodarce.

Wieloletni redaktor naczelny magazynu „Business in Małopolska”, podejmującego problematykę inwestycji, eksportu oraz promocji gospodarczej. Od wielu lat zaangażowany we współpracę z samorządem gospodarczym i instytucjami otoczenia biznesu w obsługę inwestorów oraz rozwijanie i wsparcie przedsiębiorców poszukujących nowych obszarów ekspansji. Z ramienia Województwa Małopolskiego odpowiedzialny za nadzór na działalnością Centrum Business in Małopolska, inicjatywy działające w formie one-stop-shop dla biznesu.

Członek Małopolskiej Rady ds. Sukcesji i Transferu Biznesu oraz Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.

Pasjonat motoryzacji, sportu oraz sztuki. Fan ekologicznych rozwiązań i nowinek technologicznych.

Close
loading...