Header Image

Adam Hirny

Dyrektor Biura ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju BNP Paribas Bank Polska

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, którą ukończył z tytułem magistra na kierunku Finanse i Bankowość. Karierę zawodową rozpoczął w Citibank Polska, gdzie był odpowiedzialny min. za wdrażanie innowacji oraz rozwój produktów kredytowych dla mikro przedsiębiorstw. W styczniu 2009 roku rozpoczął pracę w Fortis Bank Polska SA (później BNP Paribas Bank Polska SA), w którym zajmował się rozwojem produktów finansowych dla klientów segmentu MSP we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Odpowiadał za wdrożenie i zarządzanie wieloma programami dotyczącymi zrównoważonego finansowania dla przedsiębiorstw takimi jak PolSEFF, Green Initiative oraz Kredyt Technologiczny. W 2013 roku dołączył do Centrum Innowacji odpowiedzialnego za identyfikację i wdrażanie innowacji w banku. W lipcu 2018 objął funkcję dyrektora Biura ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju, które odpowiada m.in. za tworzenie i rozwój projektów dot. zrównoważonego finansowania i transformacji energetycznej oraz współpracę z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami. W październiku 2020 został powołany do Rady ds. Zrównoważonego finansowania w BNP Paribas Bank Polska SA.

Close
loading...