Header Image

KLAUZULA INFORMACYJNA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” − informujemy, że:

 1. Administratorem danych podanych w formularzu zgłoszeniowym uczestnictwa w 16. Ogólnopolskim Zjeździe Firm Rodzinnych U-RODZINY 2023 (dalej „Zjazd”) jest Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa (dalej „IFR”).
 2. Dane osobowe przetwarzane są w związku z Państwa rejestracją uczestnictwa Zjeździe organizowanym przez IFR, przesłania faktury za udział w Zjeździe, a także w celu przesyłania biuletynu informacyjnego drogą elektroniczną oraz informacji o organizacji wydarzeń, takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje, a także będą one przetwarzane w zakresie Państwa wizerunku utrwalonego w formie fotografii analogowej i cyfrowej oraz nagrania wideo w ramach sesji fotograficznej i nagraniowej, która będzie przeprowadzana w dniach 23-27.11.2020 podczas Zjazdu.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie odpowiednich postanowień RODO, w celu:
  a. Wykonania umowy lub
  b. podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. B RODO),
  c. wykonania obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu:
  – zarządzania  wnioskami w sprawie realizacji Państwa uprawnień wynikających z RODO;
  – wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.
  d. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art.6 ust. 1 lit. RODO) dla następujących celów:
  – marketingu usług Administratora, w tym w celach analitycznych,
  – kontaktu, udzielania informacji i udzielania odpowiedzi na zadane pytania;
  – badania Państwa potrzeb w związku z udziałem w Zjeździe i następnych tego typu wydarzeniach.
 4. Państwa dane osobowe, przetwarzane w celach, o których mowa w pkt. 3, będą przechowywane przez okres do końca trwania Zjazdu, a po jego zakończeniu również przez okres umożliwiający rozpatrywanie ewentualnych reklamacji, w tym do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 6. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/ Pani, narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Zjeździe.
 8. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected].

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI IFR

Close
loading...