Header Image

II ZJAZD FIRM RODZINNYCH U-RODZINY 2009

19-22 listopada 2009 roku | Kędzierzyn-Koźle

Drugi Ogólnopolski Zjazd stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych „u-Rodziny 2009” (19-22 listopada 2009 r. w Kędzierzynie-Koźlu) odbył się w pod hasłem: „Rozwój w kryzysie”. Głównym celem zjazdu było wytyczenie kierunków i programu działania na lata 2009-2012 oraz integracja środowiska firm rodzinnych w Polsce. Dzięki prawdziwie rodzinnej atmosferze udało się stworzyć poczucie wspólnoty i przygotować program pracy na przyszłość.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 przedstawicieli przedsiębiorców (wielu z nich z rodzinami), naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych oraz liczni goście i prelegenci. Był wśród nich także były wicepremier i minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka – Janusz Steinhoff. Honorowy patronat nad zjazdem objął, podobnie jak w ubiegłym roku, wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. Główny sponsorat roztoczył PricewaterhouseCoopers Polska, a głównym sponsorem lokalnym zjazdu był pan Zenon Maślona, któremu zawdzięczamy uroczystą kolację i bogaty program artystyczny. Wśród patronów medialnych należy wspomnieć stację telewizyjną TVN Biznes, Dziennik Gazeta Prawna oraz radio TOK FM.

Przedstawiono obszernie założenia programowe Programu Firmy Rodzinne, który nasze stowarzyszenie realizuje od października tego roku. Program realizowany będzie do końca roku 2011 wespół z PARP w celu opracowania metodologii wsparcia szkoleniowo-doradczego firm rodzinnych w Polsce. Metodologia ta ma zostać upowszechniona i udostępniona wszystkim instytucjom otoczenia biznesu i środowiskom przedsiębiorców w naszym kraju. Częścią programu Firmy Rodzinne jest także pierwsze w Polsce ogólnopolskie badanie ilościowe i jakościowe przedsiębiorstw rodzinnych przeprowadzone przez PENTOR. Raport z badania powstanie do końca 2009 roku i zostanie upubliczniony na stronie www.firmyrodzinne.pl

Ważnym elementem zjazdu były zorganizowane kuluary, czyli polska wersja open space technology. Uczestnicy w warsztatowej atmosferze dyskutowali o dialogu międzypokoleniowym, stylach zarządzania powiązanych ze stylami wychowania lub relacji między członkami rodziny, budowaniu przyszłości firmy itp. Wielu z nich podkreślało szczerość i głębokość rozmów.

Zjazd potwierdził wolę dalszej integracji stowarzyszenia wokół statutowych wartości IFR, którymi są: firma rodzinna, etyka w biznesie, społeczeństwo obywatelskie, państwo prawa i wolność gospodarcza. Jako podstawową formę działania w trakcie zjazdu przyjęto pracę w grupach tematycznych realizujących inicjatywy programowe. Wśród kilkunastu takich inicjatyw znalazły się między innymi:

  • księga dobrych praktyk firmy rodzinnej odnosząca się do problemu etyki w biznesie,
  • spotkania organizowane przez firmy rodzinne które zdeklarowały wstępnie swoje zaangażowanie (Herbowo, Urbanek, Gelg, Solaris, Konspol, BD7…),
  • analiza wyzwań typowych dla firm rodzinnych, np. sukcesji i budowania porozumienia między pokoleniami oraz sposoby radzenia sobie z tymi problemami,
  • lobbing na rzecz nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach tak, by umożliwiała stowarzyszanie się firm, a nie tylko osób fizycznych,
  • program udrożnienia dostępu do funduszy unijnych,
  • wskazywanie uciążliwości prawnych szczególnie dotkliwych w prowadzeniu działalności gospodarczej i proponowanie dla nich naprawczych rozwiązań legislacyjnych,
  • badanie społeczności polskich firm rodzinnych by wzmacniać poczucie tożsamości środowiska, zwiększać społeczną świadomość jego udziału w rozwoju polskiej gospodarki oraz pozyskiwać nowych członków.

Będziemy dokładać dalszych starań, aby nasz głos coraz częściej i coraz bardziej donośnie docierał do opinii publicznej i liczył się nie mniej niż głos innych organizacji przedsiębiorców czy związków zawodowych. Jesteśmy gotowi do współpracy z każdą organizacją, dla której nie są obce nasze wartości.

__

Zarząd Stowarzyszenia
Inicjatywa Firm Rodzinnych

Warszawa, 15 grudnia 2009 roku

Close
loading...