Header Image

I ZJAZD FIRM RODZINNYCH U-RODZINY 2008

8-10 listopada 2008 roku | Kędzierzyn-Koźle

Pierwszy Ogólnopolski Zjazd stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR) „u-Rodziny 2008” odbył się w dniach 8-10 listopada 2008 r. w Kędzierzynie-Koźlu pod hasłem: „Edukacja – Relacja – Zmiana”. Głównym celem zjazdu było wytyczenie kierunków i programu działania na lata 2009-2012 oraz rozpoczęcie integracji środowiska firm rodzinnych. Dzięki prawdziwie rodzinnej atmosferze udało się stworzyć poczucie wspólnoty i przygotować program pracy na przyszłość.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 przedstawicieli przedsiębiorców (wielu z nich z rodzinami), naukowcy z ośrodków akademickich i badawczych oraz liczni goście i prelegenci, a w tym europoseł Jerzy Buzek i Janusz Steinhoff. Honorowy patronat nad zjazdem objął wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak, a głównym sponsorem były Zakłady Azotowe Kędzierzyn, dzięki którym mieliśmy bogaty program artystyczny. IFR nawiązał partnerstwo naukowe z Wyższą Szkołą Biznesu w Nowym Sączu, Akademia Leona Koźmińskiego i Wyższa Szkołą Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie. Patronat medialny nad u-Rodzinami roztoczyła TVP Opole.

Zebrani potwierdzili gotowość integracji wokół statutowych wartości IFR, którymi są: firma rodzinna, etyka w biznesie, społeczeństwo obywatelskie, państwo prawa i wolność gospodarcza. Jako podstawową formę działania przyjęto pracę w grupach tematycznych realizujących inicjatywy programowe. Wśród kilkunastu takich inicjatyw znalazły się między innymi: księga dobrych praktyk firmy rodzinnej odnosząca się do problemu etyki w biznesie, analiza wyzwań typowych dla firm rodzinnych — np. sukcesji i budowania porozumienia między pokoleniami — oraz sposoby radzenia sobie z tymi problemami, lobbing na rzecz nowelizacji ustawy o stowarzyszeniach tak, by umożliwiała stowarzyszanie się firm, a nie tylko osób fizycznych, program udrożnienia dostępu do funduszy unijnych, wskazywanie uciążliwości prawnych szczególnie dotkliwych w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz proponowanie naprawczych rozwiązań legislacyjnych, badanie społeczności polskich firm rodzinnych by wzmacniać poczucie tożsamości środowiska, zwiększać społeczną świadomość jego udziału w rozwoju polskiej gospodarki oraz pozyskiwać nowych członków.

Chcemy, aby nasz głos docierał do opinii publicznej i liczył się nie mniej niż głos innych organizacji przedsiębiorców czy związków zawodowych. Jesteśmy gotowi do współpracy z każdą organizacją, dla której nie są obce nasze wartości.

Zarząd Stowarzyszenia
Inicjatywa Firm Rodzinnych

Warszawa, 12 listopada 2008 roku

PUBLIKACJE W MEDIA:

Pierwsze u-Rodziny rodzinnych firm
Gazeta Wyborcza Opole, 03.11.2008

Firmy Rodzinne
Teleexpress, 11.11.2008

Zjazd Inicjatyw Firm Rodzinnych
TVP Opole, 12.11.2008

Close
loading...