Header Image

KONTAKT

W razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą
Anna Beler
Kierowniku Biura | IFR
ul. Bobrowiecka 1A
00-728 Warszawa, Polska

+48 667 755 766

Andriy Tsyaputa
Specjalista ds. komunikacji | IFR
ul. Bobrowiecka 1A
00-728 Warszawa, Polska

+48 534 122 907

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych | IFR
Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych powstało w 2008 roku w Warszawie z inicjatywy osób, reprezentujących środowiska biznesu, akademickie oraz
eksperckie. Jest obecnie największą organizacją zrzeszającą, integrującą i reprezentującą środowisko firm rodzinnych w Polsce. IFR opiera swój rozwój na
aktywności społecznej członków w kołach regionalnych, w zespołach tematycznych oraz inicjatywach poszczególnych członków w całej Polsce.
Więcej o Stowarzyszeniu IFR:
Dane rejestrowe Stowarzyszenia IFR: Inicjatywa Firm Rodzinnych, ul. Bobrowiecka 1A, Warszawa 00-728,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000302185; NIP: 5252427781, REGON: 141402775, Nasze konto bankowe: PL 50 1240 1024 1111 0010 1662 8877
Close
loading...