Header Image

Piotr Górski

Dyrektor Departamentu Klientów MŚP, Bank Pekao S.A.

22 letnie doświadczenie w sektorze finansowym, w szczególności w obszarze bankowości oraz leasingu. W latach 2004 – 2009 współpracował z grupą Raiffeisen pełniąc rolę min. Dyrektora Makroregionu w Raiffeisen Leasing Polska a następnie Dyrektora Departamentu Bankowości Korporacyjnej – Małe i Średnie Korporacje w Raiffeisen Bank Polska. W latach 2010 – 2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w FM Bank S.A., nadzorując obszar sprzedaży. W latach 2012 – 2015 związany z BNP Paribas Bank Polska S.A., gdzie odpowiadał za Pion Klientów mikro oraz MŚP, a następnie za stworzenie i wdrożenie strategii rozwoju segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Od 2015 roku pracuje w Banku Pekao S.A., początkowo na stanowisku Dyrektora Rozwoju Biznesu Klientów MŚP oraz Średnich Korporacji, a od 2017 roku w roli Dyrektora Departamentu Klientów MŚP. Od 2018r. członek Rady Nadzorczej Pekao Leasing oraz Pekao Faktoring. W 2021r. powołany na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekao Leasing. Ukończył Politechnikę Radomską na Kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz podyplomowe studia Executive MBA (EMBA) organizowane przy Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.

Close
loading...