Header Image

dr Emil Łobodziński

Doradca Inwestycyjny, Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego

Od 14 lat związany z rynkiem kapitałowym jako analityk i zarządzający funduszami. Ekspert w dziedzinie rynków finansowych, w szczególności analizy spółek, zarządzaniu portfelem oraz funduszy inwestycyjnych. Doświadczenie praktyczne zdobywał pracując zarówno w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych jak i w Domu Maklerskim. Aktualnie pracuje w BM PKO BP, gdzie odpowiada za doradztwo inwestycyjne i portfele modelowe. W ramach działalności edukacyjnej jest stałym komentatorem rynku finansowego w prasie, telewizji i radiu. Prowadzi szkolenia na kursach przygotowujących do egzaminu na doradców inwestycyjnych oraz dla kandydatów na członków rad nadzorczych Skarbu Państwa. Jest absolwentem oraz współpracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Close
loading...