Header Image

Waldemar Łaski

Prezes Zarządu FAMUR FAMAK S.A.

Ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Począwszy od stycznia 2003 r. do września 2014 r. Waldemar Łaski zasiadał w Zarządzie FAMUR SA, piastując funkcję Wiceprezesa i Prezesa Zarządu. Aktualnie zasiada w Zarządzie FAMUR FAMAK SA i SKW Biuro Projektowo-Techniczne sp. z o.o. oraz od 2016 r. w Radzie Nadzorczej FUGO SA – spółkach zależnych od FAMUR SA.

Close
loading...