Header Image

Tomasz Zjawiony

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
Tomasz Zjawiony

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, przedsiębiorca. Kierował wieloma firmami na rynku polskim, tworzył i prowadził oddziały firm z kapitałem niemieckim, włoskim, hiszpańskim i portugalskim. Absolwent Studiów Menedżerskich – Executive MBA – Master of Business Administration; Institut d’Administration des Enterprises IAE d’Aix-en-Provence Graduate School of Management w Marsylii – Uniwersytet Paula Cezanne’a w Marsylii. Przygotowanie praktyczne zdobywał odbywając staże m.in. na Wydziale Ekonomiczno-Handlowym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu, ale przede wszystkim prowadząc liczne projekty gospodarcze i społeczne. Specjalizuje się w tematyce handlu na rynku polskim oraz międzynarodowym. Jest inicjatorem i angażuje się w liczne projekty społeczne związane przede wszystkim z przedsiębiorczością młodych ludzi. Doradza inwestorom i korporacjom międzynarodowym. Członek licznych gremiów gospodarczych m.in. członek Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim, Członek Rady Społeczno – Gospodarczej Metropolii Śląsko – Zagłębiowskiej, Członek Wojewódzkiej Rady ds. Elektromobilności. Specjalizuje się w tematyce handlu na rynku polskim oraz międzynarodowym. Członek Rad Nadzorczych, członek Zarządów Spółek również Skarbu Państwa.

Close
loading...