Header Image

Prof. Joachim Foltys

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Joachim Foltys - UEK Katowice

Profesor nadzwyczajny nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i zarządzanie, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współpracownik licznych uczelni w kraju i za granicą, m.in. UKSW w Warszawie, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Opolskiej, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, SGH, THW w Ingolstadt, RGGU w Moskwie, UMB w Bańskiej-Bystrzycy. Autor kilkudziesięciu artykułów, monografii oraz opracowań, w tym z listy Filadelfijskiej. Właściciel trzech patentów zagranicznych. Autor i współautor studiów podyplomowych z zakresu ekonomii i zarządzania. W obszarze badań naukowych zajmuje się badaniem przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw o charakterze rodzinnym i rzemieślniczym. Swoją uwagę skupia m.in. na wartościach współczesnych organizacji, środowisku cyfrowym, outsourcingu, współczesnych koncepcjach i metodach zarządzania organizacjami (w tym Cloud Organizatzion), harmonii, synergii i podejściu procesowym w organizacji oraz akomodacji zmian interesariuszy organizacji.

Posiada 22-letnie doświadczenie w kierowaniu krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami z sektora produkcji (Prezes Zarządu Huty Batory SA), a także sektora bankowości (prokurent BRE Banku SA). Jest członkiem kilkunastu stowarzyszeń o charakterze naukowym i biznesowym (Eurofer, TNOiK), a także członkiem rad naukowych czasopism w kraju i za granicą. Laureat licznych nagród i wyróżnień.

Close
loading...