Header Image

Prof. dr hab. inż Tadeusz Uhl

Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

Pracownik naukowy Akademii Górniczo – Hutniczej, autor wielu publikacji w zakresie dynamiki konstrukcji, monitorowania i diagnostyki konstrukcji, robotyki i mechatroniki. Twórca i współtwórca ponad 50 patentów oraz 800 publikacji. Jego obecne prace koncentrują się na technologiach IoT, Big Data, badaniach integralności konstrukcji i degradacji materiałów. Kieruje wieloma projektami badawczymi we współpracy z przemysłem, wyniki tych prac wdrożono w praktyce. Twórca wielu firm działających w obszarze wysokich technologii. Członek wielu Towarzystw Naukowych krajowych i zagranicznych, w tym Prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej w latach 2010 – 2015 oraz Członek HLG KET przy Komisji Europejskiej. Organizator wielu krajowych i międzynarodowych Konferencji Naukowych i Naukowo – Biznesowych. Założyciel Fundacji Impact, która jest organizatorem największej Polskiej konferencji na temat współpracy nauki z przemysłem, w której w roku 2017 brało udział ponad 5300 uczestników. Przewodniczący Komitetu naukowego Światowego Kongresu Mechaniki i Robotyki w 2019 roku.

Close
loading...