Header Image

Prof. Janusz Filipiak

Założyciel i prezes zarządu Comarch S.A.
Janusz_Filipiak - Comarch SA

Janusz Filipiak jest profesorem doktorem habilitowanym w zakresie nauk technicznych. Od ponad trzydziestu lat zajmuje się nowoczesnymi technologiami. W 1993 r. założył Comarch – pierwszą firmę w Polsce opartą na wiedzy.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie w 1976 roku. W latach 90-tych był profesorem zwyczajnym w AGH, w której kierował Katedrą Telekomunikacji. Mając 39 lat, odebrał nominację profesorską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsy.

Ukończył szkolenie menedżerskie w Japonii, był konsultantem naukowym France Telecom oraz sprawował funkcję dyrektora pełnomocnego Teletraffic Research Centre na Uniwersytecie w Adelajdzie (Australia). Prowadził projekty badawcze w laboratoriach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Jest autorem ponad stu publikacji z zakresu transmisji danych i teleinformatyki oraz sześciu książek z zakresu teleinformatyki m.in. Modelling and control of dynamic flows in communication networks (Springer, 1988) oraz “Real Time Network Management” (North Holland, 1991), a także około stu publikacji naukowych w czasopismach specjalistycznych, między innymi w „IEEE Transactions on Communications”, „IEEE Journal on Selected Areas in Communications” czy „Operations Research” .

W 2004 r. Profesor Filipiak został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju telekomunikacji i teleinformatyki, a w 2012 r. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej oraz za osiągnięcia w działalności charytatywnej i społecznej.

W 2013 r. otrzymał prestiżową nagrodę IEEE Communications Society Distinguished Industry Leader Award 2012 za wkład w rozwój komunikacji i technologii informatycznej.

Od 2015 r. jest ekspertem Narodowej Rady Rozwoju w sekcji „Gospodarka, praca, przedsiębiorczość”. W 2016 roku Prezydent RP przyznał profesorowi Januszowi Filipiakowi Indywidualną Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP za szczególne zasługi dla polskiej przedsiębiorczości.

Close
loading...