Header Image

Paweł Miąsek

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Paweł Miąsek - Psycholog UŚ

Psycholog, doktorant katedry Psychologii Społecznej i Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, pracownik naukowy WSZOP, trener biznesu 5 stopnia kwalifikacji EQF (European Qualifications Framework). Specjalista w szkoleniach z kompetencji społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Autor programów doradczych z zakresu wprowadzania polityki szkoleniowych, procesów coachingowych dla MiŚP. Trener programów szkoleń _train the trainer_. Autor artykułów w punktowanych czasopismach naukowych z zakresu motywacji osiągnięć. Współpracował między innymi z Policją, bankami, jednostkami samorządu terytorialnego, firmami logistycznymi. Fascynat szkoleń outdoorowych oraz grywalizacji. W wolnym czasie wspinacz skałkowy i organizator wypraw rowerowych.

Close
loading...