Header Image

Małgorzata Popielewska

Członek Zarządu Union Investment TFI SA
Popielewska

Absolwentka kierunku Finanse i Bankowość na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją karierę na rynku kapitałowym rozpoczęła w 1995 r. w Wydziale Zarządzania Portfelem Biura Maklerskiego Banku BGŻ. W 1998 r. przeszła do Korona TFI, gdzie zajmowała się m.in. analizą finansową. Po przekształceniu Korona TFI w Union Investment TFI w 2000 r. początkowo piastowała funkcję Dyrektora Nowych Produktów, a następnie Dyrektora Strategii i Rozwoju. Do jej obowiązków należało m.in. opracowywanie bieżącej i długoterminowej strategii biznesowej firmy, rozwój rozwiązań biznesowo-produktowych dla poszczególnych segmentów sprzedaży i nadzór nad jakością produktów inwestycyjnych.

Na swoim koncie ma wiele sukcesów, m.in. wprowadzenie na rynek większości funduszy zarządzanych przez Union Investment TFI, ich transformację w fundusze parasolowe, stworzenie produktów inwestycyjnych, takich jak PSO, IKE i PPE czy funduszy dedykowanych klientom instytucjonalnym towarzystwa. Jej zasługą jest także wdrożenie dyrektywy MIFID do procedur sprzedażowych oraz implementacja międzynarodowych standardów w zakresie prezentacji wyników zarządzania aktywami (GIPS).

Close
loading...