Header Image

Maciej Dulak

Członek Zarządu Klubu Jagiellońskiego
Maciej Dulak - Klub Jagielloński - Aplikacja Pola

Członek zarządu Klubu Jagiellońskiego oraz ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dyrektor ds. rozwoju Aplikacji Pola. Absolwent Politechniki Krakowskiej specjalizujący się w zagadnieniach związanych z patriotyzmem gospodarczym, transportem oraz rozwojem przedsiębiorstw z sektora MSP. Autor licznych publikacji prasowych i naukowych z zakresu transportu oraz gospodarki.

Close
loading...