Header Image

Luk Palmen

Współzałożyciel i Prezes InnoCo
Luk Palmen - InnoCo

Luk Palmen jest współzałożycielem i prezesem InnoCo. Prowadzi usługi doradcze i coachingowe w
zakresie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach
naukowych. Jest członkiem rad nadzorczych spółek technologicznych. Od ponad 10 lat zajmuje się
doradztwem i coachingiem w zakresie zarządzania innowacjami, zarządzania MŚP, zarządzania
klastrami oraz komercjalizacji technologii. Prowadził w tym okresie ponad 100 konferencji,
seminariów i warsztatów. Angażuje się w promowanie innowacyjnych modeli współpracy w
gospodarce. Jest autorem i współautorem praktycznych przewodników w zakresie foresightu,
komercjalizacji technologii oraz klastrów. Od 2011 roku związany jest z klastrem Silesia Automotive &
Advanced Manufacturing, w którym obecnie pełni funkcję menedżera ds. innowacji i kooperacji. W
funduszu zalążkowym Akcelerator Technologiczny Gliwice jest ekspertem odpowiedzialnym za
weryfikację zgłoszonych projektów B+R we wczesnych fazach rozwoju i doprowadzenie ich do
gotowości inwestycyjnej.

Close
loading...