Header Image

Krzysztof Matyjaszczyk

Prezydent miasta Częstochowa
Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Częstochowy

Magister inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Częstochowskiej, ukończył także studia podyplomowe z zakresu ekonomii i zarządzania menadżerskiego oraz zarządzania instytucjami samorządowymi.

Zawodowo pracował m.in. jako zastępca naczelnika wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej w Starostwie Powiatowym w Częstochowie; od 2002 do 2007 roku radny Miasta Częstochowy, w tym prawie dwa lata wiceprzewodniczący Rady; od 2007 do 2010 poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Zespołu Parlamentarnego Województwa Śląskiego, członek Komisji Finansów Publicznych, Infrastruktury oraz sejmowej komisji śledczej ds. nacisków.

W 2010 roku został najmłodszym prezydentem w historii Częstochowy; w 2014
wybrany przez mieszkańców na kolejną kadencję.

Jego dorobek jako prezydenta Częstochowy to m.in.:
– finalizacja i realizacja wielu kluczowych miejskich inwestycji z udziałem środków unijnych (w tym nowej linii tramwajowej, węzłów i wiaduktów na DK-
1, tzw. Korytarza Północnego, rewitalizacja centrum miasta); znacząca poprawa stanu dróg w mieście;
– podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta, przygotowanie i uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych, doprowadzenie do włączenia kolejnych częstochowskich gruntów do specjalnych stref ekonomicznych oraz skuteczne zachęcanie do lokowania się na nich kolejnych inwestorów (Katowicka SSE i SSE Euro-Park Mielec);
– przygotowanie – wspólnie ze środowiskiem biznesowym i akademickim – „Programu wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy na lata 2013-2018”; (w ramach tego programu m.in. wprowadzenie systemu ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców);
– profilowanie edukacji, w tym szkolnictwa zawodowego pod kątem potrzeb lokalnego rynku pracy, wspieranie specjalizacji akademickich dedykowanym konkretnym pracodawcom, inicjowanie projektów podnoszących zawodowe kompetencje i kwalifikacje częstochowian;

Jednym z sukcesów Krzysztofa Matyjaszczyka, jako prezydenta, jest także widoczna i systematyczna zmiana wizerunku Częstochowy – z miejsca kojarzącego się głównie z centrum pielgrzymkowym, na nowoczesne miasto – czerpiące z historii i tradycji, ale otwarte dla inwestorów i nastawione na rozwój gospodarczy.

W rankingu liderów samorządowych został opisany jako ten, który: Ustabilizował finanse oraz poziom bezrobocia, potrafi godzić interesy różnych grup społecznych. Jest odważny i nowatorski. Zaimponował nowym spojrzeniem na politykę socjalną, stosując zasady tzw. ekonomii społecznej. Pod jego rządami miastu nie grozi stagnacja.

Sam o sobie mówi – Lubię się otaczać ludźmi pozytywnie zakręconymi, takimi, którzy nie dadzą sobie wytłumaczyć, że czegoś się nie da.

Kładzie szczególny nacisk na działania realizowane poprzez cztery autorskie programy „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, „Teraz Lepsza Praca”, „Częstochowa wspiera Seniorów” oraz „Kierunek Przyjazna Częstochowa”.
Za jego prezydentury Częstochowa stała się miastem dwóch specjalnych stref
ekonomicznych (Euro-Park Mielec i Katowickiej); otwartym dla inwestorów
i innowacyjnym; nastawionym na rozwój, przy dużym udziale środków unijnych;
współrządzonym przez mieszkańców (budżet obywatelski) i dbającym o ich
bezpieczeństwo (liczne programy zdrowotne).

Close
loading...