Header Image

Dr Michał Gramatyka

Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Michał Gramatyka - Wicemarszałek Woj Śląskiego

Doktor nauk prawnych, radca prawnym, samorządowiec i menedżer z doświadczeniem w sektorze publicznym i prywatnym. W 1994 został absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uzyskał tam stopień doktora nauk prawnych, obejmując następnie stanowisko adiunkta. Wykłada także na Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jest biegłym Sądu Okręgowego w Katowicach. Pełnił funkcję doradcy sejmowej komisji śledczej ds. ustalenia okoliczności śmierci Barbary Blidy. Przez 15 lat aktywnie uczestniczył zarządzaniu miastem Tychy, sprawując m.in. funkcję zastępcy prezydenta miasta. W styczniu 2013 rozpoczął pracę w koncernie energetycznym Enea. Jako prezes zarządu spółki Enea Centrum, odpowiadał tam m.in. za centrum usług wspólnych grupy kapitałowej . W październiku 2015 został wiceprezesem zarządu Tauron Polska Energia S.A. Mandat radnego Sejmiku Województwa Śląskiego zdobył z listy Platformy Obywatelskiej, w marcu 2017 został wybrany Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego.

Close
loading...